DARRA - En mötesplats där barn och ungdomar

från världens alla hörn möts, utvecklas och aktiveras.
Darra Musik och Dans

Darra Musik och Dans skapar en inkluderande miljö för för barn och unga i Nacka. Vi är verksamma inom områden som idrott, musik, dans och kultur där vi erbjuder en mötesplats för barn och unga mellan 10 och 24 år, med fokus 10-19 år.