DARRA MUSIK OCH DANS

EN ÖPPEN MÖTESPLATS

- ÖPPEN KULTURSKOLA FÖR UNGA

HOS OSS FÅR BARN OCH UNGA TA DEL AV AKTIVITETER I EN INKLUDERANDE MILJÖ. VI ÄR VERKSAMMA INOM OMRÅDEN SOM KULTUR, MUSIK, DANS, SKAPANDE VERKSTAD OCH ÖPPEN IDROTT. VÅR VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL EN VÄRDEFULL FRITID FÖR ALLA