DARRA MUSIK OCH DANS

EN ÖPPEN MÖTESPLATS

- ÖPPEN KULTURSKOLA FÖR UNGA

HOS OSS FÅR BARN OCH UNGA TA DEL AV ÖPPNA KOSTNADSFRIA AKTIVITETER I EN INKLUDERANDE MILJÖ. VI ÄR VERKSAMMA INOM OMRÅDEN SOM KULTUR, MUSIK, DANS, KONST OCH ÖPPEN FRITID - IDROTT. VÅR VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA EN MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA